Thomas Boyle Family tree - and side branches

Images for Lydia Marie MARKOWSKI
LydiaMarieMarkowski_1928-.jpg

Taken November, 1944.PaulNovak-LydiaMarieMarkowski_Wedding.jpg

Taken on their wedding day, December 9th, 1950.LydiaMarieMarkowski2_1928-.jpg

Taken at May School, near Margo, Saskatchewan, around 1940.
INDEX | EMAIL | HOME |
Tuesday, March 28, 2023